Thế nào hai lần! Đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế nào hai lần! Đồ, Anh đã thức khuya mà em còn bắt dậy sớm sao anh chịu nổi? Thôi để từ từ anh thu xếp.