Ba với người da đen trong thời gian đó Joel Duluxxx và Tony ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba với người da đen trong thời gian đó Joel Duluxxx và Tony ..., Mọi người đều mệt mỏi muốn về nhà cũng không quên khách sáo an ủi Khánh Phương và Hoài Nam một chút.