Hói Bố và Teen Gái Part1

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói Bố và Teen Gái Part1, Từ ngày có con dâu bà Cúc không thuê người giúp việc full time, chỉ thuê theo giờ nên bữa sáng hoàn toàn do Ngọc Diệp chuẩn bị.