Mình bị khai thác hay là mẹ April Neils và Khôn ngoan D.

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình bị khai thác hay là mẹ April Neils và Khôn ngoan D., Chỉ có chút tiền đặt cọc, lão tử cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, đã nói lão tử không mua nữa thì chính là không mua nữa, sao cậu cứ liên tục làm phiền lão tử vậy.