Đồ trói tất tát

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ trói tất tát, Cái câu này nghe thế nào cũng y chang tú ông dắt gái, nhất là khi kết hợp với gương mặt giả vờ nghiêm túc của Tiến.