Khuôn mặt xinh đẹp,

chú thích hình ảnh,

Khuôn mặt xinh đẹp,, Đột nhiên Độc Hành khựng lại rồi nhảy lùi về sau, vừa kịp lúc một quả cầu băng hỏa hiện ra và nổ tung.