Trẻ và Hơi mập mạp Jamie với bạn Trai của chị Ấy

chú thích hình ảnh,

Trẻ và Hơi mập mạp Jamie với bạn Trai của chị Ấy, Cây dừa ah… Mẹ nó đau chết tao rồi… Xem cây dừa có thằng nào trên đó… Hắn xoa xoa đầu nhăn nhó nắm áo Minh Tạo chỉ chỉ lên trời.