Tuyết,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyết,, Nguyệt Nhi không biết giải thích thế nào, đành ôm lấy chàng, vùi gương mặt bé nhỏ vào ngực chàng mà trốn.