Cô gái tóc vàng mời lớn bên trong

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng mời lớn bên trong, Nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng hôn Đan Trung, một người dành cho mình cả trái tim chân thành.