LỚN QUÂN ĐỘI QUÝ TRONG BỘ ĐỒNG PHỤC

तस्वीर का शीर्षक ,

LỚN QUÂN ĐỘI QUÝ TRONG BỘ ĐỒNG PHỤC, Tiếng rên rỉ không kìm được thoát ra khỏi miệng mình làm cả gương mặt Khánh Phương đỏ rực như có lửa.