Mẹ sĩ quan cảnh sát, da đen tội phạm

chú thích hình ảnh,

Mẹ sĩ quan cảnh sát, da đen tội phạm, Mặc dù lòng đầy hoài nghi nhưng thấy không tiện nên Phương Dung cũng chẳng dám gặng hỏi thêm.