Msanzi Dã Ngoại Công Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Msanzi Dã Ngoại Công Chết Tiệt, Nhi loạng choạng đứng dậy hất ghế ngã lăn lóc, đi vài bước thì cha chồng ngoái theo hỏi.