Xuất tinh vào miệng của mình rồi trở lại vào miệng

chú thích hình ảnh,

Xuất tinh vào miệng của mình rồi trở lại vào miệng, Nếu không phải cha nuôi đã cảnh cáo chuyện này có thể liên lụy đến cả gia tộc họ Lê, Hoài Nam còn muốn đứng ra tố giác Khánh Phương với cảnh sát.