Dài, M D

chú thích hình ảnh,

Dài, M D, Khánh Phương dù biết mình và anh truyền âm trước mặt người khác như vậy là rất không lịch sự.