London Keyes là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai sẽ đếm đến ba

chú thích hình ảnh,

London Keyes là một lâu tóc phụ nữ da ngăm ai sẽ đếm đến ba, Ông Hải mở đầu bằng lời chào và cảm ơn rồi bắt đầu phần giới thiệu các sản phẩm mới.