Nina, Mình Với Một người,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nina, Mình Với Một người,, Bên cạnh hai người còn có một người khác dong dỏng cao, ánh mắt bồn chồn lo lắng nhìn về phía ngôi làng nghèo nàn phía trước.