Tuyệt Gloria trêu cô ấy nhỏ ngực và đầu hói quim

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt Gloria trêu cô ấy nhỏ ngực và đầu hói quim, Bà sớm đã xem Khánh Phương là truyền nhân của mình nhưng bà nhận ra giữa hai người họ tồn tại một khúc mắc khó giải quyết.