Trên bãi biển

chú thích hình ảnh,

Trên bãi biển, Nhưng cái lý đã không nằm phía bên lão rồi… Nên biết đối với tầng lớp cao như bọn họ có rất nhiều quy tắc ngầm vượt qua phạm vi của pháp luật.