Mới thành quả vớ.....và hãy#3...heehee

तस्वीर का शीर्षक ,

Mới thành quả vớ.....và hãy#3...heehee, Còn kẻ mặc áo cà sa thì Ma Quân chưa từng biết đến, nguyên nhân là vì người này sinh ra sau thời kỳ Ma Quân rơi vào giấc ngủ bốn ngàn năm.