Đồ Jenna Cox và Paige Ward chơi nhau trong giác ngộ phim

chú thích hình ảnh,

Đồ Jenna Cox và Paige Ward chơi nhau trong giác ngộ phim, Từng lời nói đều như muốn xả hết những ấm ức bấy lâu mà lão đã phải chịu đựng.