Lâu tóc đồng tính người nói dối và Thấy hai cái này ... ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu tóc đồng tính người nói dối và Thấy hai cái này ... ..., Lúc khám thì bác sĩ chẳng kết luận gì về vụ đó nhưng đến nay Nga đã trễ mất năm ngày.