Nóng và hút thuốc của ba óng tính khó với mày, cởi ngựa không yên chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng và hút thuốc của ba óng tính khó với mày, cởi ngựa không yên chết tiệt, Đã thế dì lại còn cựa cựa cẳng chân nữa chứ, làm tôi càng căng cứng hơn.