Nghiệp dư cặp vợ chồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư cặp vợ chồng, Nơi này sâu hàng trăm mét dưới đáy biển làm quái nào thấy được cá bơi chứ… Dễ giận.