Tất Cả Các Cô Y Tá Ở Đây Cùng Đã Rất Cong Và Đói Thì ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Tất Cả Các Cô Y Tá Ở Đây Cùng Đã Rất Cong Và Đói Thì ..., Chị hỏi tôi có nghe thiên hạ nói gì về chị không? Tôi đáp: Em không để ý mấy chuyện đó nên không biết.