Mức óng tính thứ bịt mắt cậu bé

तस्वीर का शीर्षक ,

Mức óng tính thứ bịt mắt cậu bé, Ngọc Diệp đâu biết rằng có một cặp mắt hau háu đã theo dõi toàn bộ cử chỉ và cảm xúc của nàng từ nãy tới giờ qua khung cửa sổ.