Quân sự lớn lên đạn Phần 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân sự lớn lên đạn Phần 1, Quý Trình ngồi bên cạnh Từ Nhuyễn, hai người ngồi cạnh nhau, anh nhìn Từ Nhuyễn uống cháo.