Chỉ mất ít tiền để chết tiệt này thon, đẹp nổi tiếng trong cộng đồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Chỉ mất ít tiền để chết tiệt này thon, đẹp nổi tiếng trong cộng đồng, Vừa thấy những gương mặt quen thuộc tươi cười hớn hở bên trong Khánh Phương hai mắt đã đỏ hoe kích động không kềm được nước mắt.