Claudia Jackson đã từ lâu

chú thích hình ảnh,

Claudia Jackson đã từ lâu, Cảm giác trống vắng hụt hẫng khi miệng lão già rời khỏi chỗ đó của nàng, trước khi đi nó còn nhổ một bãi nước bọt to tướng vào miệng lồn.