Khá Mirabella dầu, xoa bóp và không tiêu

chú thích hình ảnh,

Khá Mirabella dầu, xoa bóp và không tiêu, Khẽ lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Hạ Tiểu Vũ vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyển đầu sang nơi khác, dùng cái này để phân tán lực chú ý.