Patty nóng con ngăm đen ấy bị chim nó ướt thổi kèn và làm

chú thích hình ảnh,

Patty nóng con ngăm đen ấy bị chim nó ướt thổi kèn và làm, Hai môi thô ráp chặn bên ngoài trong khi cái lưỡi tợm lợm của lão già lập tức lùa vào trong khoang miệng còn chưa kịp khép của Phương Dung.