Hoa sen tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoa sen tính, Dưới nhà bếp ông Hưng đã bày dọn chén bát đồ ăn sẵn ra bàn rồi, ông ngồi vào ghế và đợi Ái Như xuống ăn cơm cùng.