Không ngừng vắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Không ngừng vắt, Một cái là bản thảo hợp đồng về việc thế chấp 45% cổ phần của Hoàng Gia để đổi lấy các khoản hỗ trợ tài chính trong 5 năm từ công ty của lão Dũng.