Gakuen Saimin Reido Chương 3 - Hentai Ngôi Sao

chú thích hình ảnh,

Gakuen Saimin Reido Chương 3 - Hentai Ngôi Sao, Trong thời gian đó ông hoàn toàn đủ khả năng lục lọi ký ức của Hoài Trung cướp đoạt tất cả truyền thừa của lão tổ nhà họ Ninh.