Hkj chỉ cần đặt một intra chân trong lỗ đít lỏng lẻo của mình

chú thích hình ảnh,

Hkj chỉ cần đặt một intra chân trong lỗ đít lỏng lẻo của mình, Thẩm Hạo không hề do dự, đưa tay kéo quần mình xuống, tay kia đã linh hoạt đem chiếc quần lót chỉ to bằng bàn tay bên trong đẩy sang một bên.