Trói tóc vàng chết tiệt bởi lớn cái đó trong căn hộ

तस्वीर का शीर्षक ,

Trói tóc vàng chết tiệt bởi lớn cái đó trong căn hộ, Thằng Sơn quả là diễm phúc, thế mà vẫn còn chưa thỏa mãn, vẫn đi kiếm thêm của lạ.