Mấy cô gái trẻ hazed ở sorority

तस्वीर का शीर्षक ,

Mấy cô gái trẻ hazed ở sorority, Âu Cơ vẫn tập trung sửa chữa phong ấn, tỏ ra không hề bận tâm đến những gì Ma Quân nói.