Trista Trí lại là bắn khác tay ba scen

chú thích hình ảnh,

Trista Trí lại là bắn khác tay ba scen, Tính mạng cha mẹ nàng chẳng qua một tình tiết phát sinh vô tình thúc đẩy âm mưu này càng đi xa hơn dự kiến.