Tóc dài Lan đến để phỏng vấn

chú thích hình ảnh,

Tóc dài Lan đến để phỏng vấn, Dạ… chị gọi em hả? Ừ, không thấy em lên lớp nên chị đi tìm, hóa ra còn trong này.