Bà Nội Trợ Buồn Chán Tính Làm Ra Bởi Người Đàn Ông Hói

chú thích hình ảnh,

Bà Nội Trợ Buồn Chán Tính Làm Ra Bởi Người Đàn Ông Hói, Từ năm lớp sáu đến năm lớp chín, tình bạn của cả nhóm rất trong sáng vô tư… Dù Thy Thy là đứa con gái duy nhất trong nhóm nhưng tính nó không hề khác con trai.