Séc óng tính Ladislav và Janek bang

तस्वीर का शीर्षक ,

Séc óng tính Ladislav và Janek bang, Bỗng một tiếng phụt bất chợt vang lên, ánh sáng đến từ ngọn lửa le lói trên ngọn nến ở hướng chính diện.