Thiếu Niên mặc đồ lót của phụ nữ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu Niên mặc đồ lót của phụ nữ, Áo màu trắng lam ngắn tay bị nâng lên, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết cùng với cái rốn đáng yêu.