Ngoạn mục quyền, đập!

chú thích hình ảnh,

Ngoạn mục quyền, đập!, Hắn chỉ là con giun con dế khi đối diện Xà Thần khổng lồ, tựa như một hơi thở của nó cũng đủ khiến hắn tan xác, không có một tia hy vọng đối đầu.