ĂN TỐT LẢ

तस्वीर का शीर्षक ,

ĂN TỐT LẢ, Chị: Anh đừng có suy nghĩ nữa được không? Em thật sự xin lỗi vì giấu anh chuyện này.