Úc,

chú thích hình ảnh,

Úc,, Nhi ngồi dậy trần truồng đi vào toilet, âm thanh xè xè kéo dài rồi sau đó là tiếng vòi nước xịt rửa.