Dễ thương con ngăm đen ấy cho nóng pov thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương con ngăm đen ấy cho nóng pov thổi kèn, Ta có không ít tiền… Vì thế mới tìm đến được nơi này… Ông Bắc nhếch mép cười nhạt không giải thích.