Tuyệt Vời Candid Mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt Vời Candid Mông, Hắn dự định trong vài ngày tới từ từ thuyết phục Khánh Phương chấp nhận làm tình tay ba với mình và Minh Tạo.