Đồn Cảnh Sát Da Đồng Tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồn Cảnh Sát Da Đồng Tính, Cha… vì sao ngoài đời thật… không ai thấy được có người cưỡi phi kiếm mà bay chứ? Rất ít người đạt ngưỡng Kim đan sao? Hoài Nam hỏi.