Kiêm trên một xanh

तस्वीर का शीर्षक ,

Kiêm trên một xanh, Hắn biết với tính cách của lão Vương, không ra tay thì thôi, đã làm là Khánh Phương cũng khó mà thoát liên lụy.