Chín thằng yêu vớ chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Chín thằng yêu vớ chó, Tại sao gọi là phép màu? Vì sự chênh lệch hai bên đã quá lớn không còn khả năng bù đắp nữa.