Khuôn Mặt Và Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Khuôn Mặt Và Đít, Có khi nào… Hự hự hự… ổng không thấy hai mẹ con ở nhà rồi sinh nghi không con? Chắc không… phải vậy… đâu mẹ Dương vẫn nắc tới tấp chứ không giảm tốc độ.